• English
  • Srpski
  • Italian

''B'' litter, Aida Dello Stradone Vesuviano x Ciccio Dello Stradone Vesuviano 2015-02-27